İNSAN KAYNAKLARI

EMSEY HOSPITAL ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİAçık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Emsey Sağlık Hizmetleti ve İşletmeleri Turizm Otelcilik Ticaret A.Ş. (“Emsey Hospital”) olarak çalışan adayımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz.


Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amaçlarıyla,


Özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dahil olmak üzere şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında şirketiniz ile paylaştığım kimlik verilerim, sağlık verilerim, sendika/dernek/vakıf üyeliklerim gibi kişisel verilerimin şirketiniz tarafından işlenmesine, paylaşılmasına ve muhafaza edilmesine özgür irademle rıza gösterdiğimi,
© 2017 Özel Emsey Hastanesi